Hướng dẫn thành lập chi nhánh đối với công ty nước ngoài

Đối với công ty nước ngoài, muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam, thì hồ sơ được nộp và quản lý tại Sở Công Thương trực thuộc tỉnh hoặc Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp.

Hướng dẫn thành lập chi nhánh đối với công ty nước ngoài

Sau đây là hướng dẫn thành lập chi nhánh đối với công ty nước ngoài.

Điều kiện thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Công ty nước ngoài nếu mở chi nhánh tại Việt Nam cần thỏa mãn các điều kiện cơ bản sau:

  • Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.
  • Thương nhân nước ngoài hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký;
  • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phải thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ Chi nhánh thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài được phép kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ thành lập chi nhánh đối với công ty nước ngoài

Hồ sơ mở chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

1/ Đơn đề nghị cấp phép thành lập chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương (do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký) (Tải Mẫu MĐ-5 ,Thông tư 11/2016/TT-BCT)

2/ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương

3/ Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

4/ Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất

5/ Bản sao điều lệ hoạt động của chi nhánh

6/ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;

7/ Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh (hợp đồng thuê trụ sở, thỏa thuận khác về thuê, cho khai thác địa điểm…)

Nơi nộp hồ sơ và trình tự thủ tục

Nơi nộp: Sở Công Thương tỉnh/thành phố nơi dự định đặt trụ sở.

Đối với các chi nhánh doanh nghiệp nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp thì do hồ sơ sẽ được nhận và xử lý bởi Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp đó.

Nếu tại Bà Rịa – Vũng Tàu, nộp hồ sơ tại:

SỞ CÔNG THƯƠNG BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Địa chỉ : Số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3542677 – Fax: 0254 3856344 – Email: [email protected]

Thời gian xử lý:

  • Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Sở Công Thương ra thông báo sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.
  • Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp Giấy phép hoặc không cấp Giấy phép và phải nêu rõ nguyên nhân.

Nguồn tham khảo: Nghị định số 07/2016/NĐ-CP

Tham khảo thêm

Nên thành lập chi nhánh hay địa điểm kinh doanh?

Hướng dẫn thành lập chi nhánh công ty tại Vũng Tàu

Dịch vụ thành lập chi nhánh tại Bà Rịa Vũng Tàu

Hotline: 0902.355.922