Thủ tục thành lập công ty TNHH tại Vũng Tàu

Thủ tục thành lập Công ty TNHH tại Bà Rịa – Vũng Tàu kéo dài từ 3 – 25 ngày làm việc. Quá trình thành lập công ty hoàn chỉnh bao gồm nhiều bước từ khi chuẩn bị hồ sơ đến khi có kết quả đặt in hóa đơn. Để tiết kiệm thời gian và giảm bớt rắc rối về thủ tục, thuê dịch vụ thành lập công ty tại Bà Rịa – Vũng Tàu là giải pháp tiết kiệm chi phí và thời gian cho bạn.

thu tuc thanh lap cong ty tnhh ba ria vung tau

 

Thời gian hoàn tất thủ tục thành lập công ty TNHH tại Bà Rịa – Vũng Tàu là từ 3 – 25 ngày làm việc bao gồm từ khi chuẩn bị hồ sơ đến khi hoàn tất đăng ký thuế và được phép xuất hóa đơn. Tổng chi phí ước tính khi thành lập tối thiểu là từ 5 – 6 triệu đồng bao gồm các lệ phí phải nộp và chi phí bắt buộc như khắc dấu, bảng hiệu, thuế môn bài…

Các bước thành lập công ty TNHH tại Bà Rịa – Vũng Tàu cụ thể như sau:

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH tại Vũng Tàu

Có 2 loại hình công ty TNHH: một thành viên và từ 2 thành viên trở lên. Tùy theo từng loại hình, bạn cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

1/ Công ty TNHH một thành viên

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT; Download⇓

2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); Download mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên ⇓

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  của từng đại diện theo ủy quyền.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Download ⇓

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

b. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

6. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Nếu người thực hiện thủ tục là người đại diện pháp luật thì không cần giấy tờ này. Download mẫu

Tham khảo Hướng dẫn thành lập mới Công ty TNHH 1 thành viên (Cổng thông tin quốc gia)

2/ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐTDownload ↓

2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức); Download mẫu điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

3. Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐTDownload ⇓

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

b. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Nếu người thực hiện thủ tục là người đại diện pháp luật thì không cần giấy tờ này. Download mẫu

Tham khảo Mã ngành nghề – Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Nộp hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh tại Vũng Tàu

Có 2 cách thức nộp hồ sơ, nộp trực tiếp hoặc nộp qua mạng.

Đăng ký kinh doanh qua mạng rất có lợi, hồ sơ của bạn sẽ được kiểm duyệt và thông báo các thiếu sót trước khi đi nộp. Đồng thời, bạn còn được miễn phí lệ phí nộp hồ sơ là 100.000 VND (theo Thông tư số 130/2017/TT-BTC)

Địa chỉ website nộp hồ sơ thành lập công ty tại Vũng Tàu qua mạng là dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Có thể nộp hồ sơ qua mạng vào mọi lúc 24/24, thời gian xử lý hồ sơ là 3 ngày làm việc.

Nộp hồ sơ giấy và nhận trả kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế Hoạch đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

Địa chỉ: Số 1 Hồ Xuân Hương, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
Số điện thoại: 064.3851381 – 064.3526932
Email: [email protected]
Website: http://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn/

Thủ tục thành lập công ty qua mạng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ như trên

Bước 2: Tạo tài khoản và đăng ký tài khoản kinh doanh tại dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Bước 3: Scan các hồ sơ đã chuẩn bị và lưu lại dưới dạng file pdf.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản và nộp hồ sơ, ký xác thực.

Bước 5: Chờ thông báo hồ sơ hộp lệ hoặc các yêu cầu bổ sung (qua email)

Bước 6: Nếu hồ sơ đã hợp lệ, bạn mang bản giấy hồ sơ đã chuẩn bị và thông báo hồ sơ đã hộp lệ đến nộp tại phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nhận giấy hẹn lấy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nhớ đặt tất cả các văn bản trên của bạn trong 1 bìa lá khi nộp nhé.

Các bước thực hiện nộp hồ sơ online sẽ được hướng dẫn kĩ hơn trong bài hướng dẫn nộp hồ sơ thành lập công ty qua mạng.

Tham khảo Đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng

Thủ tục thành lập công ty trực tiếp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ như trên. In và ký tên đầy đủ.

Bước 2: Mang hồ sơ đã chuẩn bị đến phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để nộp.

Lưu ý: Nên để tất cả hồ sơ của bạn trong 1 bìa lá đựng hồ sơ khi nộp. Lệ phí nộp hồ sơ trực tiếp là 100.000 VND

Hồ sơ khi nộp trực tiếp, thường có thể thiếu sót hoặc sai một vài nội dung. Bạn phải bổ sung theo lời của nhân viên hướng dẫn.

Bước 3: Nhận giấy hẹn lấy kết quả nếu hồ sơ đã hợp lệ.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại phòng trả kết quả.

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn đã hoàn thành bước đầu tiên trong Thủ tục thành lập công ty TNHH tại Vũng Tàu. Đây là bước dễ dàng nhất trong quá trình thành lập công ty. Mã số trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng là mã số thuế của doanh nghiệp.

Công bố thông tin, khắc dấu, lập tài khoản ngân hàng.

Công bố thông tin

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp các nội dung sau: (lệ phí 300.000 VND)

– Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp;

– Địa chỉ trụ sở chính;

– Vốn điều lệ;

– Thông tin nhân thân (họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch…) của người đại diện theo pháp luật;

– Ngành, nghề kinh doanh.

Xem hướng dẫn đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Khắc dấu và thông báo mẫu dấu

Ở bước này, bạn liên hệ với các công ty khắc dấu (được cấp phép) để thực hiện. Chi phí khắc dấu là 350.000 – 450.000 VND.

Thông thường, Công ty khắc dấu sẽ hỗ trợ bạn thông báo mẫu dấu.

Trường hợp, nếu bạn tự thông báo mẫu dấu, Tải về Phụ lục II-8, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Điền đầy đủ thông tin và nộp tại sở kế hoạch đầu tư hoặc nộp qua Cổng thông tin quốc gia.

Xem Hướng dẫn thông báo mẫu dấu qua mạng.

Lập tài khoản ngân hàng và thông báo

Bạn trực tiếp đến ngân hàng để mở tài khoản. Nhân viên ngân hàng sẽ hướng dẫn cho bạn. Bạn có thể được yêu cầu kí quỹ khoảng 1 triệu đồng để mở tài khoản.

Sau đó, Thông báo số Tài khoản ngân hàng cho cơ quan đăng ký kinh doanh (có thể thực hiện qua mạng). Xem chi tiết

Đăng ký thuế lần đầu tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Trước khi thực hiện các bước đăng ký thuế lần đầu, bạn cần chuẩn bị:

1/ Chữ ký số điện tử: liên hệ các đơn vị cung cấp chữ ký số để được hướng dẫn mua (từ 1.000.000 – 2.000.000 VND/ năm)

2/ Chuẩn bị tiền để nộp thuế môn bài trong tài khoản ngân hàng vừa tạo.

Phí thuế môn bài: 2.000.000 hoặc 3.000.000 VND / năm tùy theo vốn điều lệ công ty

  • Vốn điều lệ dưới 10 tỷ: thuế môn bài 2.000.000 VND/năm
  • Vốn điều lệ trên 10 tỷ: thuế môn bài 3.000.000 VND/năm

Nếu công ty của bạn thành lập từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 thì chỉ đóng phí môn bài nửa năm, tức là 1.000.000 VND hoặc 1.500.000 VND.

3/ Treo bảng hiệu tại trụ sở công ty

4/ Địa điểm đăng ký thuế

Website đăng ký và nộp thuế qua mạng tại Bà Rịa – Vũng Tàu: thuedientu.gdt.gov.vn

Cơ quan thuế quận, huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi đặt trụ sở kinh doanh. Trường hợp chưa rõ thông tin, doanh nghiệp có thể tự kiểm tra cơ quan quản lý thuế của Doanh nghiệp thông qua trang web http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp của Tổng Cục Thuế.

Đăng ký nộp thuế điện tử qua mạng

Đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế quận, huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nơi đặt trụ sở kinh doanh) bao gồm việc kê khai thông tin, đăng ký tài khoản ngân hàng và gắn chữ ký số điện tử và tài khoản. Bước này bạn có thể thực hiện qua mạng tại địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn.

Tham khảo hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử qua mạng

Nộp thuế môn bài

Lập tờ khai và đóng thuế môn bài qua mạng tại địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn. Lưu ý chuẩn bị số tiền để nộp thuế môn bài trong tài khoản ngân hàng.

Phí thuế môn bài: 2.000.000 hoặc 3.000.000 VND / năm tùy theo vốn điều lệ công ty

  • Vốn điều lệ dưới 10 tỷ: thuế môn bài 2.000.000 VND/năm
  • Vốn điều lệ trên 10 tỷ: thuế môn bài 3.000.000 VND/năm

Nếu công ty của bạn thành lập từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 thì chỉ đóng phí môn bài nửa năm, tức là 1.000.000 VND hoặc 1.500.000 VND.

Kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Hồ sơ khai thuế ban đầu gồm:

1/ Công văn đề nghị sử dụng đặt in hoá đơn GTGT (nếu doanh nghiệp muốn đặt in hoá đơn Giấy – hoá đơn viết tay) – Tải mẫu

2/ Tờ khai đăng ký thực hiện hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn – Tải mẫu

3/ Bảng đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định – Tải mẫu

4/ Quyết định bổ nhiệm kế toán – Tải mẫu

5/ Quyết định bổ nhiệm Giám đốc – Tải mẫu

6/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy tờ chứng thực của đại diện pháp luật sao y chứng thực hoặc photo (tuỳ chi cục thuế quận)

7/ Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ) – Tải mẫu

Ngoài ra, một số chi cục thuế sẽ yêu cầu thêm các Giấy tờ khác như: Thông tin doanh nghiệp, Hợp đồng thuê nhà (hoặc hợp đồng mượn nhà), …

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử, khi nộp hồ sơ khai thuế ban đầu thì không cần nộp mẫu Công văn đề nghị sử dụng đặt in hoá đơn GTGT.

Nơi nộp:

Chi cục thuế quận, huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi đặt trụ sở kinh doanh.

Trường hợp Doanh nghiệp do Cục thuế quản lý thì nộp hồ sơ Tại Cục thuế Tỉnh/Thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Doanh nghiệp có thể tự kiểm tra cơ quan quản lý thuế của Doanh nghiệp thông qua trang web http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp của Tổng Cục Thuế.

Thời gian giải quyết:

Trung bình trong vòng 5-7 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ nhận được Thông báo về việc sử dụng hoá đơn đặt in.

Sau khi có kết quả đặt in, công ty của bạn đã có thể đặt in hóa đơn. Sau khi đã đặt in hóa đơn, bạn cần phải thông báo mẫu hóa đơn trên phần mềm kê khai thuế. Bây giờ, bạn đã hoàn tất quá trình thành lập và có thể đi vào hoạt động rồi.

Thủ tục thành lập công ty TNHH tại Bà Rịa – Vũng Tàu tương đối phức tạp và có thể kéo dài. Nếu bạn không có thời gian và kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục thành lập công ty, chúng tôi thật tâm khuyên bạn nên thuê dịch vụ thành lập công ty của Thuế Ánh Dương, chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chi phí dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Bà Rịa Vũng Tàu chỉ 2.100.000 VND
Không phát sinh chi phí.
Liên hệ ngay: 0902 355 922 (Mr. Cảnh)
Để được tư vấn miễn phí.

Tham khảo

Chi phí thành lập công ty tại Vũng Tàu

Dịch vụ kế toán trọn gói Bà Rịa Vũng Tàu

 

Hotline: 0902.355.922