Điều kiện thành lập chi nhánh

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty là bạn phải có địa chỉ kinh doanh của chi nhánh tại nơi đăng ký thành lập, có người đứng đầu chi nhánh. Trường hợp, chi nhánh đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải thỏa mãn thêm điều kiện của ngành nghề đó.

Định nghĩa về chi nhánh của công ty

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

(Khoản 1, điều 44, Luật doanh nghiệp 2020)

Điều kiện thành lập chi nhánh

Để thành lập chi nhánh, công ty cần thỏa mãn các điều kiện sau:

1/ Có địa chỉ kinh doanh của chi nhánh tại địa phương đăng ký. Ví dụ: Bạn muốn mở chi nhánh tại Bà Rịa – Vũng Tàu, thì phải có địa chỉ kinh doanh của chi nhánh tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Nếu thuê mướn nhà thì phải có hợp đồng thuê mướn.

2/ Có người đứng đầu chi nhánh. Người đứng đầu chi nhánh phải đáp ứng điều kiện về năng lực chủ thể và năng lực chuyên môn đối với lĩnh vực đã đăng ký. Người đứng đầu chi nhánh không thuộc các trường hợp sau:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

(Khoản 2, điều 17, Luật doanh nghiệp 2020)

3/ Điều kiện hành nghề: Có chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh chi nhánh yêu cầu chứng chỉ; có giấy xác nhận đủ điều kiện đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Ưu điểm của việc thành lập chi nhánh

Thành lập chi nhánh giúp công ty mở rộng và tăng hiệu quả kinh doanh. Chi nhánh được phép hoạt động kinh doanh giống như công ty mẹ: có thể đăng ký con dấu riêng và kí kết các hợp đồng kinh tế thay cho công ty mẹ.

Về chế độ kế toán thuế: Chi nhánh có thể lựa chọn hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc. Nếu đăng ký chế độ độc lập thì chi nhánh cũng nộp thuế và kê khai riêng, lập báo cáo tài chính riêng như một đơn vị độc lập với công ty mẹ. Nhờ đó, khách hàng có thể giao dịch thuận tiện hơn ở chi nhánh.

Mở chi nhánh là một nhu cầu tất yếu cho sự phát triển và mở rộng của doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập chi nhánh

Thụ tục thành lập chi nhánh rất giống với thủ tục thành lập công ty. Vì vậy, bạn nên tham khảo thêm thủ tục thành lập công ty, thì sẽ thành lập được chi nhánh.

Thủ tục thành lập chi nhánh gồm khá nhiều bước nên bạn vui lòng xem thêm ở các viết bên dưới nhé. Nếu có bất cứ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ Thuế Ánh Dương Bà Rịa – Vũng Tàu để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

Hướng dẫn thành lập chi nhánh công ty tại Vũng Tàu

Quy trình mở công ty tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Nên thành lập chi nhánh hay địa điểm kinh doanh?

Dịch vụ thành lập chi nhánh tại Bà Rịa Vũng Tàu

Hotline: 0902.355.922